TV-aksjonen 2017

Vi gjør alltid en innsats når det er TV-aksjon

Vi Mosse-soroptimister støtter alltid opp om TV-aksjonen både som bøssebærere og som ansvarlige for utlevering og innlevering av bøsser på Refsnes skole.

Wenche Berger og Torill Jodalen administrerer bøssene og kartene på Refsnes.

I år var det bare 3 soroptimister som hadde anledning til å stille som bøssebærere, noe som er færre en vanlig - men det var mange som var opptatt med andre ting.