Velkommen til Moss Soroptimistklubb

Moss soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI), et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner. Ordet soroptimist betyr, fritt oversatt, "best for kvinner" og er utledet av de latinske ordene "soror", som betyr søster og "optima" som betyr best.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter. Her finner du også informasjon om hvordan du kan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

 

 

Se en video om soroptimistene på YouTube: SIE Video (EN) - YouTube

 

 Mer informasjon her

 

SOROPTIMISTER HAR FOKUS PÅ FOREBYGGING AV VOLD MOT KVINNER OG JENTER

Hvordan kan vi alle bli oppmerksomme på tegnene og mønstrene, som tyder på at noen er utsatt for en skadelig relasjon, eller skjult vold fra kjæresten eller partneren. Alle kan komme på en historie fra der man burde reagert tidligere, - særlig når man får vite etterpå om den alvorlige volden som skjedde. Du så noe, hørte eller opplevde noe, - men du avfeide det med at det var sikkert ikke noe det var å henge seg opp i.

 

Akkurat du, som er far, mor, søster, bror, venn, nabo, kollega, lærer, overordnet på arbeidsplassen eller profesjonell på i hjelpeapparat, kan bli oppmerksom på disse varslene på et skadelig eller farlig forhold. Du kan kanskje gjøre forskjellen for den som ikke kommer seg ut av dette skadelige forholdet.

Soroptimistene i Europa slipper nå en kampanje for å forebygge vold i nære relasjoner. Vi formidler 8 kjennetegn på et skadelig forhold. Tegnene kan virke opplagte, men de er nøye valgt basert på de dataene som finnes fra saker med alvorlig partnervold.

 

1. Når noen med stor INTENSITET ønsker å etablere et forhold, og overøser sin nye kjæreste med at dette er alvor med det samme.

2. SJALUSIEN brukes raskt til å forby partneren sosiale relasjoner, og kontrollere partneren sosiale relasjoner, og kontrollere partneren på det mest intime.

3. En partner som vil KONTROLLERE ved å sjekke meldinger på mobiltelefonen til sin kjæreste og epostene, og dukke opp overraskende, og instruerer hva den andre skal ha på seg og oppføre seg.

4. Når partneren vil ISOLERE kjæresten sin, ved å begrense kontakten med familie og venner, og snakke stygt om den andres sosiale nettverk.

5. Når KRITIKKEN sitter løst om utseende til den andre, om personligheten, evner og meninger.

6. Når partneren UNDERGRAVER det kjæresten gjør og sier, og lyver og gjemmer saker slik at kjæresten skal tvile på seg selv, eller gå glipp av skole eller jobb.

7. Når partner BESKYLDER den andre for alle problemer som paret har, og erkjenner aldri eget ansvar for det som er vanskelig i forholdet.

8. SINNE har stor plass i forholdet, og utbruddene er uforutsigbare. Det brukes for å skremme og presse andre til å utføre handlinger.

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.

 

moss@soroptimistnorway.no

Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima