Velkommen til Moss Soroptimistklubb

Moss Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende

kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt

og internasjonalt.  Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett

i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

 

Se en video om soroptimistene på YouTube: SIE Video (EN) - YouTube

 

 

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.

 

moss@soroptimistnorway.no

Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima