8. mars - GÅ I HENNES SKO - krev likestilling for jenter og kvinner

Moss soroptimistklubb vil være tilstede på 8. mars-arrangementet på Verket Scene der vi vil ha stand sammen med Ryggeklubben. Sammen med soroptimister over hele Europa vil vi ha fokus på den manglende likestilling verden over. Alle kvinner oppfordres til å ha forskjellige sko på hver av føttene for å markere forskjellen mellom kjønnene. Ved å samle kvinner i en felles appell om å bære forskjellige sko den 8. mars, ønsker vi å øke bevisstheten om de vedvarende globale ulikhetene som jenter og kvinner møter i hverdagen.

 

GÅ I HENNES SKO – krev likestilling

 Fakta fra Statistisk sentralbyrå viser at menn tjener gjennomsnittlig mer enn kvinner. Flest kvinner jobber i offentlig sektor, og flest menn jobber i privat sektor.  Dobbelt så mange kvinner har deltidsstilling i forhold til menn. Og kvinner er kortere tid i betalt arbeidsliv enn menn. Så kan du ta på deg hennes sko; du tjener mindre, har en deltidsstilling i det offentlige, og du har kortere opptjening i arbeidslivet enn din mannlige kollega. Sannsynligvis opplever du en forventning fra samfunnet rundt deg og kanskje familien, at du skal være hjemme (og utføre ubetalt arbeid) når barna er små. Tenk deg at det kunne vært likestilling; du og mannen tjener det samme i heltidsstillingen som dere begge har. Når barna blir født, er det enkelt for mannen å ta foreldrepermisjon. Dere opplever økonomisk likeverdighet og like karrieremuligheter, og ikke en økende forskjell i lønn og muligheter etter hvert som årene går. Kvinner over hele verden, i Europa og i Norge opplever økonomiske utfordringer eller rett og slett fattigdom.

Fattigdom kan avskaffes hvis kvinner får likestilling i arbeidslivet og samfunnet – lik lønn for likt arbeid, og betalt arbeid fremfor ubetalt arbeid. I 2024 fokuserer vi på at kvinners deltakelse i politikken kan forandre politiske beslutninger, slik at fattigdom avskaffes og at vi kan fremme overgangen til et humant samfunn, kombinert med utviklingen av en bærekraftig økonomi i hav og på land. Som De forente nasjoner har uttalt: “Kjønnslikhet er ikke bare en grunnleggende rettighet, men også en nødvendig grunnmur for en fredelig, velstående og bærekraftig verden.” Anbefalingene og konklusjonene fra FN’s kvinnekommisjon, som finner sted i mars hvert år i New York, sier at likestilling og styrking av alle jenter og kvinners bidrag til klima- og miljøbevissthet, vil føre til bedre politikk og handlingsplaner, og redusere risikoer for miljøkatastrofer (2022). Innovasjon og teknologisk endring, krever at utdanning for en digital tidsalder må være likestilt, slik at jenter og kvinner kan påvirke utviklingen (2023). Kvinner utgjør for tiden 50% av verdens befolkning. Likevel har nesten halvparten av befolkningen ikke tilgang til de samme sosiale eller sivile rettighetene, utdannings- eller yrkesmulighetene, eller er ofre for kriminalitet på grunn av sitt kjønn.

Ved å samle kvinner i en felles appell om å bære forskjellige sko den 8. mars,
ønsker vi å øke bevisstheten om de vedvarende globale ulikhetene som jenter og kvinner møter i hverdagen.