Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

La oss alltid være villig til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.