8. mars - Den internasjonale kvinnedagen

Moss Soroptimistklubb vil være tilstede på arrangementet på Verket Scene 8. mars der vi vil ha stand sammen med Ryggeklubben.. Sammen med soroptimister i hele Europa vil vi ha fokus på den manglende likestilling verden over. Alle kvinner oppfordres til å ha forskjellige sko på hver av føttene for å markere forskjellen mellom kjønnene.

 

For International Women's Day 2024, Soroptimist International of Europe

(SIE) har viet seg, for andre år på rad, til å ta opp det kritiske

spørsmålet om kjønnsulikheter. I 2024 retter vi fokus mot den

transformative kraften av kjønnslikhet i kampen mot fattigdom og fremme

av en overgang til et samfunn som bryr seg om mennesker, samtidig som vi

utvikler en bærekraftig grønn og blå økonomi.

 

Bekjempelse av fattigdom

 

I 2022 var 95,3 millioner mennesker i EU i fare for fattigdom eller

sosial eksklusjon (21,6 % av EU-befolkningen).

 

I EU arbeidet menn i 2021 nesten 6 timer mer per uke enn kvinner (42

timer mot 37 timer), hovedsakelig fordi kvinner oftere har

deltidsjobber. I 2022 jobbet omtrent 28 % av yrkesaktive kvinner deltid.

 

 

Kvinner legger ned 13 timer mer per uke på ubetalt arbeid enn menn.

Når betalt arbeid tas med i betraktningen, jobber kvinnene totalt 70

timer per uke, mens menn jobber 63 timer.

 

Grønn økonomi og omsorgssamfunn

 

Å oppnå en bærekraftig, sirkulær økonomi, bekjempe klimaendringer,

reversere tap av biologisk mangfold, redusere forurensning og

optimalisere ressursutnyttelse er umulige mål uten 50 % av verdens

befolkning.

 

To kvinner for hver mann bruker minst 5 timer hver dag på omsorg for

barn 3. Likestilt barneomsorg gir like muligheter for begge partnere

(kvinner 54 % / menn 45 %) til å bidra likt til husholdningsinntekten.

 

I 2021 brukte 20 % av kvinnene og 12 % av mennene mer enn 4 timer daglig

på husarbeid, noe som fremhever et kjønnsgap i engasjementet i

husarbeid.

 

59 % av kvinnene velger regelmessig vennlige husarbeidsaktiviteter, mens

51 % velger vennlige barneomsorgsaktiviteter.

 

 

 

Ved å samle kvinner i en felles appell om å bære forskjellige sko den 8. mars, ønsker vi å øke bevisstheten om de

vedvarende globale ulikhetene som kvinner møter i hverdagen.

 

Som De forente nasjoner har uttalt: "Kjønnslikhet er ikke bare en

grunnleggende rettighet, men også en nødvendig grunnmur for en

fredelig, velstående og bærekraftig verden." Kvinner utgjør for tiden

50% av verdens befolkning. Likevel har nesten halvparten av denne

befolkningen ikke tilgang til de samme sosiale eller sivile

rettighetene, utdannings- eller yrkesmulighetene, eller er ofre for

kriminalitet på grunn av sitt kjønn.