Om klubben

Klubben ble stiftet 25.4.1953 som den 16. klubb i Norgesunionen. Gjennom dette fellesskapet har vi ikke bare muligheter til å utvide vårt sosiale nettverk, men også til å delta på arrangementer over hele verden og jobbe med prosjekter som kan hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Man treffer soroptimister fra alle mulige yrker, og blir kjent med mennesker man ikke treffer verken på jobb eller i sitt sosiale lag privat. Dette gjør at man utvider sitt nettverk til å omfatte et bredere lag av befolkningen.

Pr. 1.1.2023 har klubben 32 medlemmer. 

Moss soroptimistklubb er medlem av Moss Kvinneråd.

I denne brosjyren kan du lese mer om oss.