Program for møtene

   

Møtene starter kl. 19.00. Kari Sand er president, mobil 481 35 284. Møtested er Anicura, dersom annet ikke er nevnt.  Avbud meldes til Brit Danielsen mobil 913 96 720 senest fredag kl. 14.00

Klubbens kontonummer: 1061 30 03059   Kasserer: Grethe Tveter

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

        Møteprogram for våren 2024 finner du her.