Klubbens historie

Klubben ble stiftet 25.4.1953 av føderasjonspresident Clara Hammerich, Danmark.

Mary Barrat-Due, tidligere president i Oslo-klubben og tidligere føderasjonspresident holdt foredrag om soroptimismen og dens grunntanker. 17 inviterte kvinner med forskjellig yrkesbakgrunn tegnet seg som medlemmer med en gang og startkontingenten var kr 10,- pr. medlem.

Klubbens medlemmer har opp gjennom årene vært meget aktive, både på lokalt, nasjonalt og globalt plan.  Moss Soroptimistklubb hadde unionsstyre i 1969-1971.  Vi chartret naboklubben Rygge Soroptimistklubb.

Dessuten har klubben hatt flere viktige verv, både i unionen, føderasjonen og SI.  Et av våre tidligere medlemmer har via Nasjonalrådet vært valgt til observatør ved FN's generalforsamling.   2 medlemmer har også vært internasjonale koordinatorer for Likestilling- og Menneskerettigheter og Goodwill and understanding, hver i 4 år.  2 medlemmer har også vært guvernører, hver i 2 år.  Dette har gitt klubben verdifulle impulser.