Moss Soroptimistklubb handlingsplan 2019-2021

Klubbens handlingsplan er utarbeidet etter disse satsingsområdene:

  • Engasjerte medlemmer
  • Rekruttering av nye medlemmer
  • Synliggjøring og påvirkningsarbeid
  • Prosjektarbeid
  • Kommunikasjon ekstern og internt

Les mer i vår handlingsplan for perioden 2019 - 2021