Handlingsplan 2017-2019

Satsningsområde

Tiltak

Ansvar

Frist

Status

Utført

1. Engasjerte medlemmer

1.Flest mulig medlemmer får eget verv

2.Interessante temaer på møtene

3.Oppfordre til å delta på felles aktiviteter med andre klubber

4. Utarbeidet veiledning for fadderne må gjennomføres og korrigeres ved behov

5. Ha et hyggelig og inkluderende miljø

Valgkomiteen

 

 

Programansvarlige

 

Styret

 

 

 

Faddere og rekrutterings-komité

 

 

 

 

2. Rekruttere nye medlemmer

- 20 % netto økning (2 nye medlemmer per klubb netto årlig)

- fokus på lavere aldersgjennomsnitt

1.Stadig omtale klubben positivt blant venner

2.Invitere aktuelle personer til å bli medlem

3. Aktiv rekrutteringskomité

Alle

 

 

Alle

 

Rekrutterings-komité

 

 

 

 

 

3. Synliggjøring og påvirkningsarbeid

1.Vise oss på stand, selge lilla sløyfer

2.Delta på TV-aksjonen

3.Bruke nål/andre logo-effekter/rollups

4. Være aktiv i media, inkludert vår egen nettside og FB

Alle/styret

 

Wenche Berger/alle

Alle

 

 

Presidenten

 

Nettansvarlig

Alle

 

 

 

4. Prosjektarbeid

1.Støtte/delta på lokale prosjekter f.eks. strandrydding/besøke flyktninger/annen hjelp til flyktninger f.eks. tur i skogen i samarbeide med DNT.

2.Pilgrimsvandring

3.TV-aksjonen

4. Støtte Moldova prosjektet

5. Selge lilla sløyfer

Styret/medlemmer

 

 

Styret/loppemarked

 

 

 

Anne B og Inger L

Wenche B

Styret/loppemarked

 

Styret igangsette

 

 

 

 

 

 

 

Mai

Okt.

 

 

 

5. Kommunikasjon

 

- kommunikasjon skal støtte punktene:

Engasjerte medlemmer.

Rekruttering,

Synliggjøring,

Påvirkning,

Prosjektarbeid

 

- kommunikasjon skal engasjere, klargjøre og oppdatere eksternt og internt

1.Moss-klubbens nettside med oppdatert info

2.Oppfordre medlemmer til å bruke nettsidene

3. Vise nettsiden for Unionen jevnlig på møtene

4.Hilsener til vennskapsklubber

5. Info på møter fra andre klubber/union

6. Vedlegge info folder til gave foredragsholder

Nettansvarlig

 

 

Presidenten

 

 

Presidenten

 

 

Friendship links

 

Presidenten

 

Programansvarlige