Bli medlem i Moss Soroptimistklubb

Moss Soroptimistklubb rekrutterer yrkesaktive kvinner. Vi ønsker et mangfold av yrker.

 Ønsker du

  • å delta i et nettverk av kvinner i ulike yrkesgrupper
  • å få et nettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • å hjelpe kvinner, barn og familier lokalt og internasjonalt
  • selvutvikling gjennom gode foreragsholdere, yrkesforedrag og prosjektarbeid
  • kontakt med yrkesaktive kvinner i andre land
  • få erfaring som er nyttig både privat og i jobb

 

Ta kontakt med oss.

 

Vil du vite mer om hva vi står for, kan du laste ned brosjyren vår her