Tidligere presidenter

Presidenten velges for 2 år

1953-55: Else Dietrichson

1955-57: Karen Dessen

1957-59: Astrid Løken

1959-61: Margrethe Magnusson

1961-63: Hanna Jacobsen

1963-65: Lillian Mollatt

1965-67: Tora Tronslien

1967-70: Anne Brynildsrud

1970-73: Anna Irene Reier

1973-75: Sissi Brænde

1975-77: Inger Ree- Pedersen

1977-79: Vibeke Bang Larsen

1979-81: Magnfrid Brevik

1981-83: Liv Bakken

1983-85: Toril Rudjord

1985-87: Else M. Jenssen

1987-89: Eva Mejlænder

1989-91: Lise Vetlesen

1991-93: Kari Grytdal

1993-95: Kari Clausen

1995-97: Wencke Weibell Pedersen

1997-99: Solveig Hagelskjær

1999-01: Brit Danielsen

2001-03: Wenche Berger

2003-05: Signe Race

2005-07: Ingrid Guldvog

2007-09: Gro Mathisen

2009-11: Elisabet Gjerstad

2011-13: Ruth Anne Aas

2013-15: Turid Lycke

2015-17 Grethe Tveter

2017-19 Else-Marie Såstad

2019-21 Wenche Berger

2021-23 Lillebill Marshall

2024-25 Kari Sand