Medlemsmøter

Vår møtedag er normalt 3. mandag i måneden, men kan også være 2. mandag. For tiden holdes møtene på Anicura, på Ryggeveien.  Vi har 11 møter pr. år og de varer i 2 1/2- 3 timer. Programmet består av en hovedpost som enten er et av klubbens nye medlemmer som holder sitt yrkesforedrag, dvs. forteller om seg selv og sitt yrke, eller vi har en invitert foredragsholder. Bedriftsbesøk er også svært populært. På hvert møte er det også en ”5- minutter”, hvor man kan ta opp et emne som engasjerer en. Det blir ofte diskusjoner rundt dette. En gang hver høst har vi peismøter, hvor klubben deles inn i mindre grupper for å bli bedre kjent med hverandre. Disse møtene holdes privat.

En gang i året har soroptimistklubbene i Moss og Rygge et fellesmøte og hvert år arrangeres det distriktsmøter for de 8 klubbene som soner til vårt distrikt. Disse arrangementene går på rundgang og programmet er alltid aktuelle temaer.

 

Her er møteprogrammet for våren 2024