Egne prosjekter

Moss Kvinneråd er vi medeier i, og har ansvar for, ved å sitte i styret. Kvinnerådet driver Frivilligsentralen, Velferdssentralen og Home-Start.

 

Vi støtter etter behov lokale institusjoner som f. eks Krisesenteret. Vi har også støttet 4africa .