Våre satsingsområder

Våre prosjekter, aktiviteter og fokusområder er definert, slik at alle soroptimister har samme satsingsområder.
Våre satsingsområder er:
- Utdanning
- Kvinners levekår
- Vold mot kvinner
- Helse og matsikkerhet
- Bærekraft og miljø