Soroptimist brosjyre

Det er laget en informasjonsbrosjyre som viser hvem vi er og hvilke visjoner og mål vi har. Her presenteres også våre fokusområder.

Her er brosjyren