Tillitskvinner

Styret 1.10.2020-30.9.2021

President: Wenche Berger

Visepresident: Lillebill Marshall

Sekretær: Bente Lis Larsen

Kasserer: Signe Race

Styremedlem: Grethe Tveter (leder for festkomite)

Suppleanter: Tina Fjotland og Ruth Anne Aas

Programansvarlig: Anne Berit Pettersen

Assisterende programansvarlig: Ingerlin Amundsen

Rekrutteringsansvarlig: Kari Navestad

FN-kontakt : Grete Ehlers Arnesen

Nett-ansvarlig: Torill Jodalen