Tillitskvinner

Styret 1.10.2018-30.9.2019

President: Else-Marie Såstad

Visepresident: Wenche Berger

Sekretær: Bente Lis Larsen

Kasserer: Bjørg Næsje Nybø

Styremedlem: Lillebill Marshall (leder for festkomite)

Suppleanter: Torill Jodalen og Wencke Weibell Pedersen

Programansvarlig: Ingrid Guldvog

Assisterende programansvarlig: Tina Fjotland

Rekrutteringsansvarlig: Ruth Anne Aas

Reformkomitéen ansvarlig: Lillebill Marshall

FN-kontakt : Ingrid Guldvog

Nett-ansvarlig: Torill Jodalen