Tillitskvinner

Styret 1.10.2019-30.9.2020

President: Wenche Berger

Visepresident: Lillebill Marshall

Sekretær: Bente Lis Larsen

Kasserer: Bjørg Næsje Nybø

Styremedlem: Grethe Tveter (leder for festkomite)

Suppleanter: Tina Fjotland og Wencke Weibell Pedersen

Programansvarlig: Anne Berit Pettersen

Assisterende programansvarlig: Ingerlin Amundsen

Rekrutteringsansvarlig: Kari Navestad

Reformkomitéen ansvarlig: Rikke Mollatt Thorne

FN-kontakt : Ingrid Guldvog

Nett-ansvarlig: Torill Jodalen