Tillitskvinner

Styret 1.1.2024-31.12.2024

President: Kari Sand

Visepresident: Nina Lind

Sekretær: Ann Kristin Solholt Johnsen

Kasserer: Grethe Tveter

Styremedlem: Wenche Berger

Suppleanter til styret: Bente Lis Larsen og Brit Danielsen