Tillitskvinner

Styret 1.10.2021-31.12.2022

President: Lillebill Marshall

Visepresident: Kari Sand

Sekretær: Bente Lis Larsen

Kasserer: Signe Race

Styremedlem: Grethe Tveter (leder for festkomite)

Suppleanter til styret: Tina Fjotland og Ruth Anne Aas

Programansvarlig: Gro Mathisen

Assisterende programansvarlig: Kari Navestad

Rekrutteringsansvarlig: Anne-Berit Pettersen og Ingerlin Amundsen

FN-kontakt : Grete Ehlers Arnesen

Nett-ansvarlig: Wenche Berger