Tillitskvinner

Styret 1.10.2017-30.9.2019

President: Else-Marie Såstad

Visepresident: Wenche Berger

Sekretær: Elisabet Gjerstad

Kasserer: Bjørg Næsje Nybø

Styremedlem: Elisabeth Vogt (leder for festkomite)

Suppleant: Torill Jodalen

Suppleant: Solveig Hagelskjær (permisjon)

Programansvarlig: Ingrid Guldvog

Assisterende programansvarlig: Tina Fjotland

Rekrutteringsansvarlig: Ruth Anne Aas

Reformkomitéen ansvarlig: Lillebill Marshall

FN-kontakt : Ingrid Guldvog

Nett-ansvarlig: Torill Jodalen