Felles prosjekter

Klubben vår støtter flere prosjekter

Educate to Lead er Soroptimist Internationals langtidsprosjekt ( 2011 – 2021 ) Soroptimister for utdanning og ledelse.

Norske Soroptimisters utdanningsfond. Formålet er å yte økonomisk støtte til utdanning for kvinner i utviklingsland hvor det er soroptimistklubber, som sørger for at penger kommer fram.

Hopes and dreams for everyone, også kalt Moldova-prosjektet. Dette er et anti-trafficing-prosjekt. Moldova er Europas fattigste land og mange kvinner kommer ut for trafficing. Målet er å gi utdanning og kunnskap til unge kvinner slik at de får en god framtid.

Herunder kommer også prosjektet lilla sløyfer.

See Solar, Cook Solar. Dette var 10.desember-appellen sist år. Hvert år vil presidenten i SI/E appellere å støtte et prosjekt, som  er ulikt for hvert år. Sist år var appellen å skaffe solcellepaneler for strøm, slik at kvinnene kunne skaffe lys for å lese og studere selv når det var mørkt, og koke mat med strøm.Utdanningsfondet