Program for våren 2023

   

Møtene starter kl. 19.00. Lillebill Marshall er president, mobil 480 32 378. Møtested er Anicura, dersom annet ikke er nevnt.  Avbud meldes til Liv Almestad mobil 920 24 718 13 senest fredag kl. 14.00

Programansvarlige er Gro Mathisen og Kari Navestad

Klubbens kontonummer: 1061 30 03059   Kasserer: Grethe Tveter

 

16. januar

Tema: Fremtidsfullmakt og testamente

Foredragsholder: Karianne Hulaas

5. minutter/nytt fra mitt yrke: Ingerlin

Bevertning: Bestemmes senere

Møteansvarlig : Gro/Kari N

 

13. februar

Tema: Vindmøller og fornybar energi

Foredragsholder: Siw Sannem Inderbereg

5 minutter/Nytt fra mitt yrke: Grethe EA

Bevertning : Bestemmes senere

Møteansvarlig: Gro/Kari N

 

13. mars

Årsmøte og klubbrefleksjon

Bevertning: Bestemmes senere

Møteansvarlig: Styret

 

 17. april

Presseetikk

Foredragsholder: Jan Tollefsen 

5 minutter/nytt fra mitt yrke: Bjørg

Bevertning: bestemmes senere

Møteansvarlig: Gro/ Kari N

 

23. april

Jubileumsfeiring

 

 

15. mai

Tema: Kjemiske/biologiske diagnoseverktøy

Foredragsholder: Njaal Kind, Gentian Diagnostics

5 minutter/ nytt fra mitt yrke: Anne Berit

Bevertning: bestemmes senere

Møteansvarlig: Gro/ Kari N

 

3. juni

Vandring

Ansvarlige: Ingerlin og Anne Berit

 

12. juni

Sommermøte på gården  til Ruth Anne Aas

 

 

 

  For nedlastning av programmet klikk her