Program for våren 2021

Møtested AniCura, Varnaveien - hvis ikke annen beskjed.

   

Moss Soroptimistklubb -   Program for våren 2021

Møtene starter kl. 19.00.  Avbud med fraværsgrunn (sykdom, jobb) meldes til Grethe Tveter  mobil 90 85 90 13 senest fredag kl. 14.00

Programansvarlige 2020-21 er Ingerlin Amundsen og Anne-Berit Pettersen

Klubbens kontonummer: 1061 30 03059   Kasserer: Signe Race

 

18.1

Tema: Sametinget

Foredragsholder: Ailo Guttorm

5 minutter: 

Bevertning:

Møteansvarlig : Anne Berit

 

15.2

Tema :  Sarah Seidelin forteller fra sitt liv, yrkesvalg og arbeidsliv

Årsmøte

Bevertning : 

Møteansvarlig: Wenche  

 

 

 

15.3

Tema: Karbonsfangst

Foredragsholder : Ole Martin Moe, prosjektleder i COWI

'5 minutter: Grethe Tveter om etisk handel

Bevertning:

Møteansvarlig : Anne-Berit

 

19.4

Tema : Landbasert fiskeoppdrett

Foredragsholder: Ole Aas

Bevertning : 

 

10. mai

Tema:  Moderne kreftbehandling

Foredragsholder :Silje Songe Møller, Overlege på kreftavdelingen på Kalnes

Bevertning : 

Ansvarlig : Anne-Berit/Ruth Anne

 

29. mai

Vandring

Ansvarlig:  Anne Berit og Ingerlin

 

14.6

Sommerfest

'Ansvarlig : Presidenten og festkomitéen

 

                                              VEL MØTT HVER ENESTE GANG! 

 

 

 

 

 

 For nedlasting av programmet klikk her