Program for våren 2018

Ordinære møter holdes på Framnes Fritidssenter. Se forøvrig møtested i programmet

   

Moss Soroptimistklubb -   Program for våren 2018.

Møtene starter kl. 19.00.  Avbud og ev. fraværsgrunn (sykdom, job) meldes til Elisabeth Vogt, mobil 416 08 366 senest fredag kl. 14.00

Programansvarlige 2018 er Ingrid D. Guldvog og Tina Fjotland.

Klubbens kontonummer: 1061 30 03059   Kasserer: Bjørg Nybø.

 

15.1   Tema: Endringer i arbeidslivet v/ HR-dir. Øyvind Guldvog 

         5 minutter: Lillian

         Bevertning : Rundstykker

         Møteansvarlig : Ingrid Guldvog

 

12.2  Årsmøte

        Tema: Hva er Yoga? v/ Yogalærer Jon Otterbeck        

         5 minutter: Ingerlin Amundsen

         Bevertning: Boller/kakao

         Møteansvarlig:  Tina Fjotland

 

12.3  Fellesmøte med Ryggeklubben

         Sted : Naustet

         Tid: Kl 19:00

         Møte-ansvarlig: Rygge Soroptimistklubb.

 

16.4 Tema: Yrkesforedrag v/ Bente Lis Larsen

         5 minutter: Ruth Anne Aas

         Bevertning : Salat

         Møteansvarlig : Tina Fjotland

 

14.5 Tema : Kvinneliv og andre perspektiv - Mangfoldig møte med Nord-Norge

        v/ Reidun Olstad, tidligere professor ved UiT

        5 minutter: Lillebill Marshall

        Bevertning: Pølser/iskrem

        Møteansvarlig: Ingrid Guldvog

 

26.5  Pilgrimsvandring

         Bevertning : Medbrakt niste

         Ansvarlig: Ingerlin og Anne-Berit

 

11.6  Sommermøte

        5 minutter:  Rikke Mollatt Thorne

         Sted : Hytta til Gro Mathisen, Fuglevik Rygge

         Bevertning: Medbrakt matkurv