Program for våren 2019

Møtested vil bli annonsert.

   

Moss Soroptimistklubb -   Program for våren 2019

Møtene starter kl. 19.00.  Avbud og ev. fraværsgrunn (sykdom, jobb) meldes til Lillebill Marshall, mobil 48 03 23 78 senest fredag kl. 14.00

Programansvarlige 2019 er Ingrid D. Guldvog og Tina Fjotland.

Klubbens kontonummer: 1061 30 03059   Kasserer: Bjørg Nybø.

 

21.1   Tema: Rettspsykiatri. Klinisk kunnskap i Domstolens tjeneste. 

          Foredragsholder: Psykologspesialist Arne M. Guldvog

          5 minutter: Rikke Mollatt Thorne

          Bevertning : Rundstykker

          Møteansvarlig : Ingrid Guldvog

          Møtested: AniCura, Varnaveien

 

18.2   Årsmøte

         Tema medlemsmøte: Global befolkningsutvikling. Hva er fakta?

         Foredragsholder: Hans Solerød.  Han har arbeidet ved Geografisk Institutt, Institutt for kultur og samfunnsfag, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.             

         Bevertning: Gjærbakst

         Møteansvarlig:  Tina Fjotland

         Møtested: AniCura

                 

 

25.3    Fellesmøte med Rygge Soroptimistklubb

          Tema : FOKUS. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, ved Gro Lindestad                  

          Bevertning: Suppe og kake

          Møteansvarlig: Ingrid Guldvog

          Møtested: Café Røed, Røed Gård

 

8.4      Tema: Iran. Utvikling de siste 50 årene. Ved Flora Asadi.           

           5-minutter ved Kari Grytdal

           Bevertning: Salat

           Møtansvarlig: Ingrid Guldvog

           Møtested. AniCura

 

20.5   Tema: Røde- og svartelistede planter. Ved Camilla Lorange Lindberg. Stipendiat ved Fakultetet for biovitenskap. Institutt for plantevitenskap - NMBU

          5-minutter: Bjørg

          Bevertning: Påsmurte rundstykker

          Møteansvarlig: Tina Fjotland

          Møtested : AniCura

 

25.5   Pilgrimsvandring.

          Ansvarlige: Anne-Berit og Ingerlin

 

17.6    Sommermøte.

          Ansvarlig: Ingrid og Tina

          5-minutter: Ann-Kristin    

          Bevertning: Reker