Soroptimist International (SI) har følgende formålsparagraf

  • Bedre kvinnens stilling
  • Holde høy etisk standard
  • Fremme menneskerettigheter for alle
  • Fremme likhet, utvikling og fred gjennom internasjonal forståelse og vennskap.